Jaworzec

Jaworzec – nieistniejąca już wieś położona w gminie Cisna w Bieszczadach na prawym brzegu rzeki Wetlinki, około 3 km na północ od Kalnicy.

Lokowana na prawie wołoskim przed 1580 r. przez Kmitów. Do 1553 r. Jaworzec dziedziczył Piotr Kmita Sobieński , a po jego śmierci znajdował się on w posiadaniu bezdzietnej wdowy, Barbary Kmity z Herburtów. W 1580 r., po śmierci wdowy, wieś przeszła w posiadanie jej brata, Stanisława Herburta. W XVII w. znana jako siedziba beskidników. W 1921 r. liczyła 78 domów i 501 mieszkańców (497 wyznania greckokatolickiego, 4 osoby wyznania mojżeszowego). W 1939 r. we wsi i przysiółkach mieszkało 670 osób.

 Po II wojnie światowej wieś została całkowicie wysiedlona i zniszczona. W kwietniu 1945 r. ukraińscy nacjonaliści z UPA zamordowali trzy rodziny cygańskie, które przeżyły tutaj okupację niemiecką. Do dzisiaj zachował się żelazny krzyż na cokole z piaskowca ufundowany przez mieszkańców Jaworca dla upamiętnienia zniesienia pańszczyzny  w 1848 r., który w 2014 r. został zrekonstruowany przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia Magurycz  oraz Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic. Z drewnianej cerkwi pw. św. Wielkiego Męczennika Dymitra z 1846 r., która przestała istnieć po 1947 r., pozostały jedynie pozostałości podmurówki i betonowe schody.

Przez Jaworzec prowadzą szlaki turystyczne na Połoninę Wetlińską oraz do rezerwatu przyrody Sine Wiry. Znajduje się tutaj także Bacówka PTTK , która rozpoczęła swoją działalność wiosną 1976 r.

Droga do Bacówki Pttk | Fot. Ewa Żechowska
Droga do Bacówki PTTK | Fot. Ewa Żechowska
Wieś Jaworzec | Fot. Ewa Żechowska
Wieś Jaworzec | Fot. Ewa Żechowska
Widok z Bacówki | Fot. Ewa Żechowska
Widok z Bacówki | Fot. Ewa Żechowska
Wetlinka | Fot. Ewa Żechowska
Wetlinka | Fot. Ewa Żechowska
J4
Wetlinka | Fot. Ewa Żechowska
J2
Droga do Schroniska PTTK | Fot. Ewa Żechowska
J6
Wetlinka | Fot. Ewa Żechowska
J9
Stary cmentarz na Jaworzcu | Fot. Ewa Żechowska
J12
Jaworzec | Fot. Ewa Żechowska
J5
Fot. Ewa Żechowska

 

Ilustracje: Malwina Konopacka
Wdrożenie: Pixels On Fire